Lord Lombo feat Ruth Pala-Liziba


Nako kende lisusu wapi
Nako tuna lisusu nani
Yesu nde liziba eh
Liziba ya mayi ya bomoyi

Nako kende lisusu wapi
Nako tuna lisusu nani
Yesu nde liziba eh
Liziba ya mayi ya bomoyi

Ata ba mbonge, mipepe eko ya
Motema na nga mitungisa te
Yesu nde mbendele eh
Ya elonga na ngai

Na mipesi na yo ooh
Na yo ooh
Na mikabi na yo ooh
Na yo ooh
Na mitiki na yo ooh
Na yo ooh

Na mipesi na yo
Na mitiki na yo
Liziba ya mayi ya bomoyi

Molili e zingeli ngai
Na ko simba loboko na yo
Masiya nde nzela ya bomoyi
Yo nde mwinda na ngai

Soki pe bitumba e komi makasi
Nako banga na ngai te
Po ete oza elombe
Yaya yaya yaya

Na mipesi na yo ooh
Na yo ooh
Na mikabi na yo ooh
Na yo ooh
Na mitiki na yo ooh
Na yo ooh
Na mikabi na yo ooh
Na yo ooh ×2

Ooh oh oh oh
Zua ngai, zua ngai
Ooh oh oh oh
Kamba ngai, kamba ngai
Ooh oh oh oh
Na mitiki lokola mbeka
Ooh oh oh oh
Yaya yaya yaya
Ooh oh oh oh
Zua ngai, zua ngai
Ooh oh oh oh
Na mipesi e pa na yo
Ooh oh oh oh
Kamba ngai, kamba ngai
Ooh oh oh oh

Mots-clés :